Cu noi, este Dumnezeu

Parintele JustinHristos S-a înălţat!

Şi a deschis cale înalţării întru Sine tuturor celor ce Îl iubesc pe El, după cuvântul Său, care zice: „Dacă-Mi slujeşte cineva, să-Mi urmeze şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă-Mi slujeşte cineva, Tatăl Meu îl va cinsti.” (Ioan 12; 26).

Părintele Justin a fost unul dintre cei mai osârduitori slujitori ai Domnului. Nu numai un cuvios prin nevoinţele numai de Dumnezeu cunoscute. Nu numai un neobosit mărturisitor, după cum bine ştim. Ci  – un mucenic în cel mai autentic înţeles al cuvântului. Un pătimitor pentru Hristos nu doar în închisorile comuniste, dar şi în temniţa lumii căzute, care urăşte pe cei ce nu sunt din ea (Ioan 15; 19) şi, nu în ultimul rând, în închisoarea trupului tot mai neputincios.

Şi iată că cel ce I-a urmat lui Hristos se află acum unde este Fiul Părintelui ceresc şi el este cinstit de Tatăl.

Şi iată că Dumnezeu nu Se lasă nemărturisit: El face semnele Lui şi minunile Lui în şi prin cei ce-L iubesc pe El.

La câteva ceasuri după izbăvirea sa de valea aceasta a plângerii, Părintele Justin vorbeşte vădit prin cortul său abia părăsit, pe care Dumnezeu îl slăveşte cu bună mireasmă şi cu lacrimi de mir, ca pe unul mult-pătimitor în veacul acesta şi împreună-părtaş slavei dumnezeieşti, de acum. Galbenul-cerat al mult pătimitului trup care şi-a aflat în sfârşit odihna în Dumnezeu – dă şi el mărturie de sfinţenia Părintelui Justin.

Cu noi este Dumnezeu şi El încă o dată afirmă asta răspicat prin moaştele acestui intim Prieten al Său.

Să nu ne fie aceasta spre lenevire ori spre mândrie, ci spre o şi mai mare temere de El. Fiindcă El necontenit ne trimite negrăite daruri şi noi ne veselim o clipă în lumina lor şi iar ne lăsăm copleşiţi de uitare, precum vechii iudei pe care-i hrănise Dumnezeu cu mană cerească şi ei au cârtit cerând cărnuri în pustie, căci uitaseră puterea şi mărinimia lui Dumnezeu. Şi le uitaseră, fiindcă nu preţuiseră pe Dăruitor…

Iar noi cu ce ne arătăm a fi mai buni decât ei, de vreme ce suntem primitori ai atâtor minuni însă, zicând numai cu buzele „Doamne, Doamne”, poruncile Lui nu le facem. Ci ne vindem vrăjmaşului robi, împătimiţi în plăcerea răutăţii pe care-o alegem mereu.

Una din profundele dureri ale Părintelui Justin era determinată de dezbinarea dintre ortodocşi.

Şi unul dintre cele mai tulburătoare cuvinte lăsate de Părintele sunt acestea: „Ce vă este de folos, ca să vă pocăiţi?” Un cuvânt adânc îndurerat, rostit pe patul de suferinţă, cu gândul şi cu inima nu la operaţia pe care urma să o îndure, ci la mântuirea celor pe care curând avea să îi lase în urma sa…

Pocăiţi-vă! – a fost şi cuvântul adus oamenilor de la Dumnezeu de către Sfântul Ioan Botezătorul. Câţi dintre cei de atunci vor fi ascultat cuvântul acesta şi ascultarea lui îi va fi pus pe Calea mântuirii?

Câţi dintre noi, cei de azi, vom asculta îndemnul îndurerat al Părintelui Justin, prin care Dumnezeu ne-a vorbit?

Când nu ne vom mai judeca unii pe alţii, când nu vom mai fi semănători de dezbinări între noi?

Cum să nu lăcrimeze bunul Părinte Justin?

Darul lacrimilor sale pentru noi cere jertfa lacrimilor noastre de pocăinţă…

Sfinte Părinte Justin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu îndrăzneala ce ai aflat la Domnul, roagă-L să roureze inimile noastre cu harul Său, ca să ne vedem păcatele noastre şi să nu osândim pe cel împreună-slugă cu noi. Să picure Domul, prea Milostivul, un strop din milostivirea Sa în inimile noastre, ca şi noi sprijinind greutatea gratelui nostru să aflăm sprijin în tine în necazurile ce vor urma şi la tronul Judecăţii, unde ne vom înfăţişa pecum suntem, numai cu agoniseala din noi.

Tu însuţi, milostive Părinte, cel ce plângi acum pentru noi, atinge-te de inima noastră şi-o despietreşte, ca să primim în noi Adevărul Care stă la uşă şi bate şi nu are cine-L auzi.

Fii nouă împreună-călător pe drumul vieţii acesteia, nedespărţit prieten şi tainic povăţuitor. Ca lacrimile tale să nu le verşi pentru noi în zadar şi, la vremea chemării noastre, să ne vedem cu bucurie în Rai.

Tag-uri:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: